Contact

Yaron-TechAviv.jpg

Yaron Samid
Founder, TechAviv
yaron@techaviv.com
TLV: +972-54-945-2450
NYC: +1-917-519-1070

TechAviv
Azrieli Sarona Tower
121 Menachem Begin St.
61st Floor
Tel Aviv, Israel

Name *
Name